دسته‌بندی نشده
  • رستوران های معتبر و سنتی

    1.سفره خانه جارچی باشی: حمامی بازسازی شده مربوط به دوران صفویه که کارشان بسیار بسیار خوب است این مجموعه د ...

    1.سفره خانه جارچی باشی: حمامی بازسازی شده مربوط به دوران صفویه که کارشان بسیار بسیار خوب است این مجموعه دارای گنجایش 250 نفر که مدیر عامل آن سید احمد افتخاری که زحمت بازسازی ان را کشیده است شماره ثبت ...

    ادامه مطلب