پل های تاریخی اصفهان
 • پل جوئی

  پل جوئی که بدان پل چوبی نیز می‌گویند، پلی با عرض کم وطول ۱۴۷ متر در شهر اصفهان میان دو پل الله‌وردی خان و ...

  پل جوئی که بدان پل چوبی نیز می‌گویند، پلی با عرض کم وطول ۱۴۷ متر در شهر اصفهان میان دو پل الله‌وردی خان و پل خواجو قرار دارد.این پل به دستور شاه عباس اول در سال ۱۰۶۵ قمری به منظور ارتباط باغهای سلطنتی ...

  ادامه مطلب
 • سی و سه پل

  سی و سه پل یا پل الله وردی خان روی زاینده رود در شهر اصفهان ساخته شده است، این پل که شاهکاری بی همتا از آ ...

  سی و سه پل یا پل الله وردی خان روی زاینده رود در شهر اصفهان ساخته شده است، این پل که شاهکاری بی همتا از آثار دوره پادشاهی شاه عباس بزرگ است، به هزینه و بازبینی سردار سرشناس او الله وردی‌خانه بنا شده ا ...

  ادامه مطلب
 • پل خواجو

  پل خواجو به دستور شاه عباس دوم  در سال 1060 هجری قمری بر روی زاینده رود و به صورت امروزی آن ساخته شده است ...

  پل خواجو به دستور شاه عباس دوم  در سال 1060 هجری قمری بر روی زاینده رود و به صورت امروزی آن ساخته شده است. طبق گفته تاریخ نگاران در جای کنونی پل خواجو پل دیگری از عصر تیموری وجود د اشته که دیگر قابل ا ...

  ادامه مطلب
 • پل شهرستان

  پل شهرستان قدیمی‌ترین پل اصفهان روی رودخانه زاینده رود است، این پل در زمان ساسانیان ایجاد شد و در زمان دی ...

  پل شهرستان قدیمی‌ترین پل اصفهان روی رودخانه زاینده رود است، این پل در زمان ساسانیان ایجاد شد و در زمان دیلمان و سلجوقیان تعمیر و مرمت شده است. پل شهرستان درجی قدیم در شرق اصفهان واقع شده و پایه‌ای آن ...

  ادامه مطلب
 • پل چوبی

  این پل با پهنای کم و طول 147متر بر بستر زاینده رود میان دوپل الله وردی خان (سی و سه پل) و پل خواجو ساخته ...

  این پل با پهنای کم و طول 147متر بر بستر زاینده رود میان دوپل الله وردی خان (سی و سه پل) و پل خواجو ساخته شده و از سازه‌های دوره شاه عباس دوم در سال 1065 هجری است. برش شش گونه وسط پل با چشمه‌های ‌آب جا ...

  ادامه مطلب
 • پل مارنان

  این پل در اصل ماربین نام داشته است که خود واژه ماربین دگرگون شده‌ی مهربین از فرهنگ اوستایی است و چون قرن‌ ...

  این پل در اصل ماربین نام داشته است که خود واژه ماربین دگرگون شده‌ی مهربین از فرهنگ اوستایی است و چون قرن‌ها قبل از ظهور زرتشت معبد مهر پرستان بر فراز کوهچه آتشگاه از تمام روستاهای اطراف ‌آن دیده می‌شد ...

  ادامه مطلب