پل های تاریخی اصفهان

پل های تاریخی اصفهان

بطوریکه گفته شد رودخانه زاینده رود از مغرب به مشرق جارى است و رودخانه ایست قدیمى و از هنگامى که شهر اصفهان محل سکونت شده و ساکنان نیاز به ارتباط با قسمت هاى دیگر آن داشته‌اند ناگزیر به ساختن پل گردیده‌اند، بدیهى است هر ارتباطى که بین دو قسمت اصفهان ضرورت یافته پل ارتباطى آن زودتر ساخته شده است.
آنچه مسلم است پل هاى مارنان و شهرستان و الله وردیخان و خواجو از پل هائى هستند که در مرحله اول احتیاج ساخته شده ‌اند، منتهى در اثر کثرت ایاب و ذهاب فرسوده و خراب شده و تجدید بناء گردیده‌اند از همین نکته که گفته شد معلوم گردید اینکه مى‌گویند پل شهرستان از احداث سلسله ساسانیان است درست مى‌باشد چه نخستین پلى است که دو قسمت اصفهان را بیکدیگر ارتباط مى‌داده است. ولى در اثر فرسودگى در زمان دیالمه و دیگران ترمیم و تجدید گردیده است. براى اینکه روشن گردد که در چه محلهائى نیازمند ارتباط بوده‌اند تمام پل هائى که در خود شهر و اطراف آن براى ارتباط بین دو قسمت رودخانه ساخته ‌اند ذکر میگردد:

درباره نویسنده

پست های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *